POZVÁNKA

 

               na výroční členskou schůzi zemědělského družstva JZD Staré Hamry

 

     Představenstvo zemědělského družstva JZD Staré Hamry si Vás dovoluje pozvat na

výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 17.6.2022 v 15:00 hodin na Starých Hamrech na Gruni na  Chyži s tímto programem:

 

Program:

 

1. Zpráva předsedy

2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021

3. Výhled hospodaření v roce 2022

4. Usnesení

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu se mohou členové seznámit na adrese:

https://jzd-starehamry.webnode.cz/jzd-stare-hamry-zpravy/

 

 

Pro usnášeníschopnost schůze je nutná nadpoloviční účast členů, což se dá zajistit i plnými mocemi. Prosím tedy každého, kdo se nehodlá zúčastnit, aby dal svou plnou moc některému ze členů družstva, který bude přítomen. Každému nepřítomnému bude zápis ze schůze poslán.

 

 

                                                                                                   Ing. Petr Šimeček

                                                                                                   předseda družstva

Staré Hamry 4.6.2022                                  

 

 

 

 

                                             PLNÁ    MOC

 

 

Dávám tímto plnou moc členovi družstva p...........................................................

k zastupování mé osoby na výroční členské schůzi JZD Staré Hamry dne 17.6.2022  v 15 hod. na Starých Hamrech-Gruni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok

2021

2020

2019

2018

2017

Náklady celkem: tis Kč

5830

5613 

5748

5333

5013

z toho:materiál      

1095

985

923

782

917

PHM

375

300

457

458

388

e1 . energie         

135

101

90

82

74

opravy a údržba      

317

458

339

204

469

ostatní služby       

381

248

308

226

234

nájemné za pozemky   

193

192

178

192

180

mzdy

1749

1680

1690

1542

1498

pojistné soc+zdrav   

551

422

553

455

435

odpisy

941

1001

1032

1062

807

ost.fin.nákl.pojišt+bank.popl   

17

55

17

51

11

daně z nemovitostí    

60

60

60

59

56

daň z příjmu          

65

120

90

142

26

ost.provoznínáklady(revize,Probio

80

55

17

51

11

změna stavu zvířat    

36

15

141

103

 

 

 

 

 

rok

2021

2020

2019

2018

2017

Výnosy celkem: tis.Kč   

6093

6073

6121

5923

5127

tržby za vl.výrobky-seno,SOP

394

49

52

116

71

tržby za zvířata        

72

528

577

495

344

tržby za služby       

552

1681

559

345

408

tržby z prodeje krav a býků

91

149

29

85

43

ostatní provozni výnosy

4840

4967

4831

4848

4327

úroky

1

1

1

1

1

přijaté dary(vratka daněznem 

27

27

22

22

 

úhrada od pojišťovny             

 

43

 

 

 

 

rok

2021

2020

2019

2018

2017

2016

zisk

262 769

459 954 

372 873

748120

114203

736151

neděl.fond

14466963

14204194

13744240

13 371tis

12623tis

11979tis

 

Kontaktujte nás