JZD Staré Hamry - zprávy

  • Oficiální úřední deska JZD Staré Hamry

 

 

                                      POZVÁNKA

 

 

               na výroční členskou schůzi zemědělského družstva JZD Staré Hamry

 

     Představenstvo zemědělského družstva JZD Staré Hamry si Vás dovoluje pozvat na

výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 27.5.2015 v 15:00 hodin na Starých Hamrech na Gruni v Chyži s tímto programem:

 

Program:

 

1. Zpráva předsedy

2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015

3. Výhled hospodaření v roce 2016

4. Usnesení 

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu se mohou členové seznámit na adrese:

https://jzd-starehamry.webnode.cz/jzd-stare-hamry-zpravy/

 

 

Pro usnášeníschopnost schůze je nutná nadpoloviční účast členů, což se dá zajistit i plnými mocemi. Prosím tedy každého, kdo se nehodlá zúčastnit, aby dal svou plnou moc některému ze členů družstva, který bude přítomen. Každému nepřítomnému bude zápis ze schůze poslán.

 

 

 

                                                                                                   Ing. Petr Šimeček

                                                                                                   předseda družstva

 

    Staré Hamry  10.5.2016                                   

 

 

 

 

                                             PLNÁ    MOC

 

 

Dávám tímto plnou moc členovi družstva p...........................................................

k zastupování mé osoby na výroční členské schůzi JZD Staré Hamry dne  27.5.2016  v 15 hod. na Starých Hamrech-Gruni.

 

 

 

 

.................................................................................               .....................................................

člen družstva,podpis a čitelné jméno a příjmení                     pověření přijímá

 

 

 

pozvanka_clenska_schuze_JZD_Stare_Hamry.doc  (28672)

 

 

Kontaktujte nás