1. POZVÁNKA

 

  1. POZVÁNKA

 

na výroční členskou schůzi zemědělského družstva JZD Staré Hamry

 

Představenstvo zemědělského družstva JZD Staré Hamry si Vás dovoluje pozvat na

výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 19.4.2024 v 15:00 hodin na Starých Hamrech na Gruni na Chyži s tímto programem:

 

Program:

 

1. Zpráva předsedy

2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023

3. Výhled hospodaření v roce 2024

4. Upřesnění zápisu o předmětu podnikání v rejstříku Krajského soudu.

5. Usnesení

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu se mohou členové seznámit na adrese:

https://jzd-starehamry.webnode.cz/jzd-stare-hamry-zpravy/

 

 

Pro usnášeníschopnost schůze je nutná nadpoloviční účast členů, což se dá zajistit i plnými mocemi. Prosím tedy každého, kdo se nehodlá zúčastnit, aby dal svou plnou moc některému ze členů družstva, který bude přítomen. Každému nepřítomnému bude zápis ze schůze poslán.

 

 

Tomáš Červenka

5.4.2024

 

 

 

 

PLNÁ MOC

 

 

Dávám tímto plnou moc členovi družstva p...........................................................

k zastupování mé osoby na výroční členské schůzi JZD Staré Hamry dne 19.4.2024 v 15 hod. na Starých Hamrech-Gruni.

 

 

 

 

................................................................................. .....................................................

člen družstva,podpis a čitelné jméno a příjmení pověření přijímá

 

 

 

 

 

rok

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Náklady celkem: tis Kč

 

6200

5982

5830

5613

5748

5333

5013

z toho:materiál

 

1040

1549

1095

985

923

782

917

PHM

 

385

579

375

300

457

458

388

e1 . energie

 

124

134

135

101

90

82

74

opravy a údržba

 

249

137

317

458

339

204

469

ostatní služby

 

332

309

381

248

308

226

234

nájemné za pozemky

 

195

198

193

192

178

192

180

mzdy

 

1990

1877

1749

1680

1690

1542

1498

pojistné soc+zdrav

 

658

595

551

422

553

455

435

odpisy

 

1102

961

941

1001

1032

1062

807

ost.fin.nákl.pojišt+bank.popl

 

21

17

17

55

17

51

11

daně z nemovitostí

 

60

60

60

60

60

59

56

daň z příjmu

 

15

7

65

120

90

142

26

ost.provoznínáklady(revize,Probio

 

63

61

80

55

17

51

11

změna stavu zvířat

 

68

-159

36

15

141

103

 

 

 

 

rok

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Výnosy celkem: tis.Kč

 

6254

6005

6093

6073

6121

5923

5127

tržby za vl.výrobky-seno,SOP

 

70

16

394

49

52

116

71

tržby za zvířata

 

549

517

72

528

577

495

344

tržby za služby

 

849

547

552

1681

559

345

408

tržby z prodeje krav a býků

 

126

187

91

149

29

85

43

ostatní provozni výnosy

 

4565

4670

4840

4967

4831

4848

4327

úroky

 

44

1

1

1

1

1

1

přijaté dary(vratka daně z nem

 

29

27

27

27

22

22

 

úhrada od pojišťovny

 

6254

 

 

43

 

 

 

 

rok

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

zisk

54 024

27400

262 769

459 954

372 873

748 120

114 203

736 151

ned.fond

14543727

14494363

14466963

14204194

13744240

13 371tis

12 623tis

11 979tis

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás